Política de qualitat

Missió y visió

Missió
La missió de FINQUES FELIU S.L. és gestionar i administrar finques i patrimonis immobiliaris afegint valor sense descuidar el factor humà i el desenvolupament professional del nostre equip
 

Visió
Treballem el present amb la vista posada al futur. Ser fidels als nostres orígens, ser una empresa que generi bon clima laboral, amb personal qualificat i que estiguin orgullosos de pertànyer a Finques Feliu i obrir camins enfocats a la millora de la qualitat del servei per arribar a ser un referent al nostre sector.
 

Compromisos i valors estratègics


Qualitat: L’empeny per satisfer al client i complir rigorosament els requisits legals aplicables serà el centre d’atenció de tots els nostres serveis. El futur de la nostra organització estarà determinat per la qualitat de la nostra resposta a les necessitats del client
 

Optimisme: Ambició en créixer en coneixement (per créixer en valor pel client) i en tecnologia i innovació (per créixer en fiabilitat i eficiència)
 

Honestedat: Actuar sempre amb transparència i responsabilitat assegurant la equanimitat i confidencialitat amb els clients. Mantenir sempre amb el client una comunicació fluida per atendre les seves necessitats, requisits i expectatives.
 

Humanitat: La base fonamental de la força de la nostra organització resideix en els seus empleats, als que procurarem en tot moment un entorn de treball que faciliti la seva motivació, implicació, competència i orgull per la seva contribució al treball realitzat

 

Valors Operatius

Recolzarem, donarem suport i desenvoluparem una organització que:
 

 • Estigui centrada en la millora continua
 • Estigui dirigida a satisfer les expectatives del client i complir amb els requisits legals i reglamentaris aplicables
 • Estigui basada en el treball en equip
 • Es comuniqui obertament i estimuli respostes
 • Garanteixi una formació adequada
 • Ofereixi un entorn de treball segur
 • Estimuli la iniciativa, innovació i creativitat
 • Reconegui l’assoliment individual i d’equip
 • Delegui la presa de decisions al nivell més baix competent
 • Compromís social i transparent respecte a les activitats de la empresa
 • Per aconseguir-lo fixarem els indicadors corresponents a cadascun dels paràmetres mesurables als que assignarem valors que constituiran els nostres objectius de qualitat pel període fixat.

 

Objectius de la qualitat que acompanyaran a la present declaració i que seran revisats conjuntament en períodes prefixats.
Les relacions de la nostra organització, internament amb els nostres col·laboradors i externament amb proveïdors i clients, seran honestes, objectives i rectes, reconeixent sempre la dignitat de la persona com a membre de l’equip.

Admetem que aquests són els valors compartits dintre de la organització FINQUES FELIU S.L.